ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

     
ΔΕΥΤΕΡΑ                          11:00 - 14:00      18:00 - 21:00                 
ΤΡΙΤΗ 11:00 - 14:00 18:00 - 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00 - 14:00 18:00 - 21:00
ΠΕΜΠΤΗ 11:00 - 14:00 18:00 - 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   11:00 - 14:00  18:00 - 21:00