ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

  ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ                     11:00 - 14:00               18:00 - 21:00                 
ΤΡΙΤΗ 11:00 - 14:00 18:00 - 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00 - 14:00 18:00 - 21:00
ΠΕΜΠΤΗ 11:00 - 14:00 18:00 - 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00 - 14:00 18:00 - 21:00