ΤΜΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΤΡΙΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ ΠΤΥΧΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

1ο έτος

 
4 ώρες
---
2 φορές
την εβδομάδα
Α1-Α2  
Ενιαίο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας*
 Ιούνιο
2ο έτος  4 – 5 ώρες
---
2 φορές
την εβδομάδα
A2-Β 1   
Ενιαίο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας*
 Ιούνιο
3ο έτος  6 ώρες
---
2 φορές
την εβδομάδα
Β 2   
Ενιαίο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας*
 Ιούνιο


ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ    ΠΤΥΧΙΑ    ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
1ο  έτος 6 ώρες
---
2 φορές
την εβδομάδα
Γ1            
Ενιαίο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας*
Ιούνιο
2ο έτος 6 ώρες
---
2 φορές
την εβδομάδα
Γ2            
Ενιαίο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας*
Ιούνιο

 

* Από την 1η Ιανουαρίου του 2015 το επίπεδο γνώσης της Ρωσικής γλώσσας ως ξένης πιστοποιείται με το Ενιαίο Κρατικό Πιστοποιητικό Ρωσομάθειας βάση της εξέτασης η οποία διεξάγεται 1 φορά τον χρόνο τον μήνα Ιούνιο από Ρωσικά ΑΕΙ. Το Ενιαίο Κρατικό Πιστοποιητικό Ρωσομάθειας αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και διεθνώς.
Με το διάταγμα του Υπουργείου Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τις 28 Οκτωβρίου 2014 το δικαίωμα διεξαγωγής εξετάσεων της Ρωσικής γλώσσας ως ξένης παραχωρήθηκε στα ακόλουθα Ρωσικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:
1) Κρατικό Ινστιτούτο Ρωσικής γλώσσας «Α. Σ. Πούσκιν».
2) Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας «Μ. Β. Λομονόσοβ».
3) Κρατικό Πανεπιστήμιο «Φιλίας των Λαών».
4) Κρατικό Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης.
5) Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιουμέν.