ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ & ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑ
     
Υπερεντατικό τμήμα - Μονοετής φοίτηση
     
1ο  έτος  8-10 ώρες
---
3 φορές την
εβδομάδα
 CELI 3 (Università per Stranieri di Perugia)
PLIDA B2 (Società Dante Alighieri)
ΚΡΑΤΙΚΟ Π.Γ. Β1-B2 ( Υπουργείο Παιδείας)
DIPLOMA B2 (Istituto Italiano di Cultura)                

     
Εντατικό τμήμα - Διετής φοίτηση
     
 1ο  έτος  4-6 ώρες
---
2 φορές την
εβδομάδα
 CELI 1, CELI 2 (Università per Stranieri di Perugia)
PLIDA A1, A2, Β1 (Società Dante Alighieri)
ΚΡΑΤΙΚΟ Α1-Α2, B1( Υπουργείο Παιδείας)
DIPLOMA A2, B1(Istituto Italiano di Cultura)                

 2ο  έτος  5-6 ώρες
---
2 φορές την
εβδομάδα
 CELI 3 (Università per Stranieri di Perugia)
PLIDA B2 (Società Dante Alighieri)
ΚΡΑΤΙΚΟ Π.Γ.Β1-B2 ( Υπουργείο Παιδείας)
DIPLOMA B2 (Istituto Italiano di Cultura)                


ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ & ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑ
1ο έτος 5-6 ώρες
---
2 φορές την
εβδομάδα
CELI 4 (Università per Stranieri di Perugia)
PLIDA C1 (Società Dante Alighieri)
ΚΡΑΤΙΚΟ Π.Γ. Γ1-Γ2 ( Υπουργείο Παιδείας)
DIPL. AVANZATO (Istituto Italiano di Cultura)                 

 1 έως 2 έτη
(διαβαθμισμένο
τμήμα )
 5-6 ώρες
---
2 φορές την
εβδομάδα
 CELI 5 (Università per Stranieri di Perugia)
PLIDA C2 (Società Dante Alighieri)
ΚΡΑΤΙΚΟ Π.Γ. Γ1-Γ2 ( Υπουργείο Παιδείας)
DIPL.SUPERIORE (Istituto Italiano di Cultura)                


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Οι εξετάσεις διεξάγονται:

  • Θερινή περίοδος  --> Μάιος, Ιούνιος
  • Φθινοπωρινή περίοδος  --> Νοέμβριος, Δεκέμβριος
  • Εαρινή περίοδος  --> Μάρτιος, Απρίλιος

Για πληροφορίες σχετικά με την ακριβή ημερομηνία των εξεταστικών περιόδων του κάθε πτυχίου και επιπέδου παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην γραμματεία.