ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΙΤΑΛΙΚΗΣ, ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ,  ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:00 - 13:00 

&

18:00 - 21:00