Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πολιτισμού COLOSSEO διδάσκουμε την ιταλική γλώσσα από το 1990.
Από το 1997 η σχολή μας περιέλαβε και τη διδασκαλία της ισπανικής.
Το 2013 ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της εποχής μας προχωρήσαμε στη διδασκαλία της αγγλικής και της ρωσικής γλώσσας.

Στόχος μας, πέρα από τη διδασκαλία της γλώσσας, είναι και η διάδοση των πολιτιστικών στοιχείων της κάθε χώρας. Συγκεκριμένα η γραπτή αλλά και η προφορική χρήση της γλώσσας από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, αποτελούν ένα από τα βασικότερα θεμέλια της εκπαιδευτικής μας μεθόδου.

Ταυτόχρονα ο περιορισμένος αριθμός μαθητών σε κάθε τάξη επιτρέπει την προσωπική επικοινωνία δασκάλου και μαθητή.

Πτυχιούχοι ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, οι οποίοι διακρίνονται για την αγάπη προς το αντικείμενό τους, έχουν αναλάβει το έργο εξοικείωσης των μαθητών μας με τον κόσμο του ιταλικού, ισπανόφωνου και ρωσικού πολιτισμού.