ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΤΡΙΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ & ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
1ο  έτος 4 με 6 ώρες
---
2 φορές
την εβδομάδα
ΚΕΤ Cambridge
EDI A1 A2
PET Cambridge
ESB Europalso
EDI B1
LRN
Μάρ., Μάι., Ιούν., Νοέμ
Μάιος-Δεκέμβριος
Μάρ., Μάι., Ιούν., Νοέμ.
Μάιος-Δεκέμβριος
Μάιος-Δεκέμβριος
Ιανουάριος-Ιούνιος
2ο έτος 5 με 6 ώρες
---
2 φορές
την εβδομάδα
FCE Cambridge
ECCE Michigan
ESB Europalso
ΚΡΑΤΙΚΟ Π.Γ. Β2
MSU Ανατόλια
EDI B2
LRN
Μάιος, Νοέμ., Δεκ.
Μάιος-Νοέμβριος
Μάιος-Δεκέμβριος
Μάιος-Νοέμβριος
Μάιος-Νοέμβριος
Μάιος-Δεκέμβριος
Ιανουάριος-Ιούνιος


ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

EΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΤΡΙΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ & ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
1ο έτος 5 με 6 ώρες
---
2 φορές
την εβδομάδα
CAE Cambridge
ESB Europalso
EDI C1
LRN
Μάιος, Νοέμ., Δεκ.
Μάιος-Δεκέμβριος
Μάιος-Δεκέμβριος
Ιανουάριος-Ιούνιος
1 έως 2 έτη
(διαβαθμισμένο
τμήμα )
5 με 6 ώρες
---
2 φορές
την εβδομάδα
CPE Cambridge
ECPE Michigan
ESB Europalso
ΚΡΑΤΙΚΟ Π.Γ. Γ1-Γ2
MSU Ανατόλια
EDIC2
LRN
Μάιος, Νοέμ., Δεκ.
Μάιος-Νοέμβριος
Μάιος-Δεκέμβριος
Μάιος-Νοέμβριος
Μάιος-Νοέμβριος
Μάιος-Δεκέμβριος
Ιανουάριος-Ιούνιος

 

TOEIC (HAU)       κάθε Πέμπτη
TOEFL (HAU)       Περίπου κάθε 7-15 μέρες
IELTS (British Council)       Περίπου κάθε 7-15 μέρες